Gadget Door Call Center : 02-410-4445

ตะกร้า 0

ส่งสินค้าโดย

  • ลงทะเบียน
  • EMS
  • Kerry
  • Ninja
  • Flash

วันจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าวันจันทร์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป วันเสาร์ เวลา 11.00 ลูกค้าที่ต้องการสินค้าด่วน รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อน 1 วัน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสินค้าได้ทันเวลา

ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00น. จัดส่งสินค้าภายในวันเดียวกัน ลูกค้าทำการชำระเงินหลังเวลา 12.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ Kerry Express หรือ Thai Post